Yahoo SportsTalk Live - Bair: Hayden taking steps in the wrong direction

Bair: Hayden taking steps in the wrong direction
Bair: Hayden taking steps in the wrong direction

Today's Poll

Is this a Giants dynasty?
Yes
76%
No
24%