Chronicle Live - Romanowski: Aldon Smith, Kaepernick need to step up

Romanowski: Aldon Smith, Kaepernick need to step up
Romanowski: Aldon Smith, Kaepernick need to step up

More Video

Today's Poll

Is this a Giants dynasty?