Chronicle Live - Romanowski: Aldon Smith, Kaepernick need to step up

Romanowski: Aldon Smith, Kaepernick need to step up
Romanowski: Aldon Smith, Kaepernick need to step up

Today's Poll

Who will win more games this season?